Praha a Minsk – dialog pokračujePraha a Minsk – dialog pokračuje

Olga Dovgaň

V Praze byl v červnu na oficiální návštěvě šéf běloruského MZV Vladimir Makej. Během jednání s českým premiérem Bohuslavem Sobotkou obě strany kladně odpověděly, že dvoustranný dialog pokračuje

Není tajemstvím, že poté, co Česká republika v únoru 2016 podpořila zrušení části sankcí proti Bělorusku, počet kontaktů mezi politiky obou zemí stoupnul. Hovořit však o úplném srozumění je zatím předčasné: v Praze rádi pohovoří o problémech Minska s demokracií a o tom, že tam existuje trest smrti.

Abychom byli spravedliví, je třeba poznamenat, že podobná témata zaznívají často na akcích, kde zadává rétoriku EU a samozřejmě je i financuje. Při oficiálních a pracovních kontaktech mezi představiteli obou států probíhá přátelský a konstruktivní dialog. A i když obchodní obrat mezi Českem a Běloruskem v posledních letech poklesl, podnikatelé neztratili zájem o spolupráci.

Za potvrzení toho můžeme považovat oficiální návštěvu šéfa běloruského MZV Vladimira Makeje, která se uskutečnila od 14. do 16. června v Praze. Setkal se s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem. Otázky, o nichž se hovořilo při jednání, se týkaly rozšíření vzájemné obchodní spolupráce mezi podnikateli a bankami a rovněž rozvoje vztahů Minska s EU.

Kulturně historickou pospolitost dvou národů zdůraznilo společné položení věnců k památníku prvního běloruského tiskaře Franciska Skoryny v Praze. Socha se nalézá nedaleko parku, kde v dávných 30. letech 16. století pracovala jako sadař budoucí pýcha běloruského národa. Shodou okolností se pomník nachází poblíž českého ministerstva zahraničních věcí. „Jsem hrdý na to, že Francisk Skoryna je spojen s Prahou a s českým státem, že před pěti sty lety využil toto místo pro vytištění svých knih, což mu pomohlo položit základy běloruské kultury. A to je zase část základu česko-běloruských vztahů pro budoucnost. Jsem na to hrdý“, řekl Lubomír Zaorálek.

V  současné době. Působí kolem 200 společných česko-běloruských firem. „Chceme vybudovat dobré a přátelské ekonomické a politické vztahy s EU. Evropská unie je druhý co do významu obchodní partner pro nás po Rusku. Máme zájem na spolupráci jak s celou strukturou, tak i s jednotlivými zeměmi“, prohlásil Vladimir Makej.